REGULAMIN CYKLU MARSZY NORDIC WALKING

NORDIC WALKING Z KASZUBY BIEGAJĄ 2020

Wstęp

 1. W świetle bieżących wydarzeń oraz zmian dotyczących COVID-19 oraz świadomości bólu i troski uważamy, że możemy  swoim zaangażowaniem dostarczyć pomysłów i inspiracji aby walczyć o zdrowie fizyczne i psychiczne dla nas oraz naszej społeczności.
 1. Choć są to czasy bezprecedensowe dla nas wszystkich, chcemy, abyście wszyscy wiedzieli, że Wasze dobre samopoczucie jest dla nas najważniejsze. Społeczność Wspaniałych Biegaczy  opiera się na przekonaniu o wzajemnym wsparciu w obliczu przeciwności losu. Jesteśmy przekonani, że jeśli będziemy pracować razem, wyjdziemy z tego silniejsi i bardziej odporni niż weszliśmy.
 1. Chcemy pomóc zmotywować Ciebie i Twoich znajomych do zachowania formy ze względu na obecne okoliczności, w których wszyscy jesteśmy. To wyzwanie polega na zmuszeniu cię do aktywności fizycznej. Pamiętaj razem możemy to pokonać. Zachowajmy spokój i rozwagę!
 2. Obserwuj komunikaty dotyczące pandemii i dostosuj się do obowiązujących przepisów www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

 

Wytyczne co do przebiegu cyklów

 1. Wszystkie biegi odbędą się w opcji „hybrydowej” mieszanej tzn. każdy uczestnik ma do wyboru dwie opcje: stacjonarną lub wirtualną w  dowolnej lokalizacji ( opcję należy wybrać przy rejestracji). W przypadku skrajnym (obostrzenia sanitarne) cykle zostaną zrealizowane  w sposób wirtualny. Decyzję podejmuje Organizator.
 2. Biegi wirtualne zaleca się pokonać w terminach podanych w kalendarzu, dopuszcza się jednak wydłużony termin (5 dniowy od piątku do wtorku).  Bieg zalicza się jako ukończony po przesłanie raportu na:  kaszubybiegaja.pl/przeslij-wynik
 3. Aby uniknąć zamieszania co do opcji pokonania biegu (stacjonarnie lub wirtualnie), informujemy, że raz dokonana rejestracja może ulec zmianie na 10 dni przed określona datą biegu za dodatkową opłatą 10 zł ( wpływy zostaną przekazane w grudniu 2020 r. na cele charytatywne)
 4. Statua KASZUBSKI STOLEM

Aby otrzymać statuę należy pokonać wszystkie biegi  cyklu, stacjonarnie, wirtualnie lub w opcji mieszanej.

 1. Aby być sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej określonej na podstawie regulaminu  CKB 10, więcej, www.cyklkb.pl/regulamin, CKB 5  , więcej, www.kaszubybiegaja.pl/na5 należy, ukończyć 9 biegów w opcji stacjonarnej.
 1. Biegi w opcji wirtualnej - Nagrody i świadczenia dla zawodników
 • wyjątkowy medal z wydarzenia
 • numer startowy
 • pamiątki do wyboru ( koszulka, buff chusta, kubki itp.)
 • losowanie nagród środa godz. 20:00 po danym biegu (na żywo)
 1. Podsumowanie Cyklów nastąpi podczas Gali Kaszuby Biegają w styczniu 2021
 2. Cykl Nordic Walking z KB (23 marsze), kto ukończy min. 18 marsze stacjonarnie lub wirtualnie lub opcją mieszaną otrzyma   STATUĘ REMUSA NWwięcej kaszubybiegaja.pl/nw-regulamin.
 3. Cykl Małe Kaszuby Biegają (MKB) zostaje przeniesiony na 2021r.
 4. Uwagi końcowe
  • Można dopisać się jeszcze na cały cykl KB10
  • Formuła imprezy pozwala na skuteczne przeprowadzenie poszczególnych cyklów
  • Na biegi w opcji stacjonarnej mogą zostać wprowadzone limity uczestników
  • W biegach wirtualnych dopuszcza się bieg po bieżni mechanicznej.
  • W związku z Covid – 19, w miarę zmniejszania obostrzeń będziemy dostosowywać formułę na poszczególne imprezy biegowe.
  • Każdy Uczestnik powinien mieć ze sobą przez cały czas trwania imprezy maseczkę – obowiązuje jej użycie  w strefie startu oraz w miejscach gdzie nie ma możliwości zachowania 2 m dystansu od innych osób

 

Regulamin

I CEL

 • Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.
 • Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest „Nordic Walking”.
 • Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych (integracja międzypokoleniowa).
 • Aktywizacja społeczeństwa
 • Promocja Cudownych Kaszub
 • Rekreacja bez rywalizacji sportowej.

 

II ORGANIZATOR

 • Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.
 • Kontakt: 505248026, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III TERMIN I MIEJSCE

20 marszy

Kto ukończy min. 15 Marszy otrzyma   STATUŁĘ REMUSA NW

Kto ukończy 5 MARSZY podczas Festiwalu Wdzydze 2020 otrzyma   STATUŁĘ HR  NW

 

IV TRASA MARSZU

 • według mapy

V ZGŁOSZENIA

 • Rejestracji należy dokonywać na stronie https://zapisy.info do lub osobiście w biurze imprezy

VI KOSZTY UCZESTNICTWA

 • (przelew bankowy)

20 zł (dzieci i młodzież do 18. roku życia),

26 zł (osoby dorosłe),

 • W dniu imprezy

35 zł (niezależnie od wieku)

 

Pakiet Całość – 380 zł,  Płatne do 31.01.2020 

Pakiet  Wdzydze – 100 zł,  Płatne do 31.01.2020  oraz 130 zł do 12.06.2020 oraz miejscu 150 zł

 

Rachunek bankowy Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej:

Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby startującej, napis „Marsz NW” oraz adres zamieszkania
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do Marszu.

 

VII ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Każdy z uczestników Marszu otrzyma:

 • Numer startowy
 • Pamiątkowy medal na mecie Marszu
 • Kawa, herbata, woda, ciastka
 • Gorący poczęstunek
 • Depozyt i przebieralnie,
 • Serwis medyczny

VIII WARUNIKI UCZESTNICTWA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w Marszu za pisemną zgodą  rodziców lub opiekunów prawnych
 • Każdy uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin Marszu.
 • Uczestnik powinien uiścić opłatę startową.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu
 • Każdy z uczestników ma obowiązek stawienia się w biurze imprezy i podpisania listy startowej w godzinach .
 • Marsz ma charakter rekreacyjny
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie, gdyż trasa będzie przebiegać drogami publicznymi z okresowymi wyłączeniami ruchu.
 • Każdy z uczestników bierze udział w Marszu na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą wykluczone z grona uczestników.
 • Organizator Marszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jak ich doznają uczestnicy imprezy.
 • Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie ewentualnego wypadku nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
 • Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w szczególności w Internecie.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Marszu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie NNW.
 • Marsz odbędzie się w zaplanowanym terminie bez względu na pogodę

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.